Cena: 0
#
#
Úvod > O Japonském topolu

O Japonském topolu a rychle rostoucích dřevinách

Japonský topol je kříženec topolu černého a topolu Maximowiczova. V Čechách je nejpoužívanější odrůdou klon J-104 a J-105, ale v současné době se u nás začínají testovat nové odrůdy z Itálie a Polska, Rakouska a Španělska. Vzhledem k tomu, že dnes kříženci rychle rostoucích topolů pochází prakticky z celého světa a v Čechách se mezi prvními objevili Japany, tak se dá říci, že u nás pojmenování Japonské topoly již prakticky zlidovělo a dnes se mezi laiky používá pro všechny křížence rychle rostoucích topolů. Naše farma patří k prvním průkopníkům, kteří testují v našich klimatických podmínkách nové odrůdy klonů z celého světa. Spolupracujeme při tom spolu s významnou italskou šlechtitelskou farmou. V současné době testujeme na našem experimentálním poli 12 nových odrůd.

U nás pěstovaný Japonský topol je dvoudommá rostlina samičího pohlaví. Rozmnožování se provádí řízkováním z matečnic. Japonský topol se u nás pěstuje nejčastěji na výrobu vlastního levného palivového dříví a v posledních letech i na výrobu dřevní štěpky (biomasy). Topol dospívá mezi 8 až 10 rokem svého růstu. Při obmýtí každých 2-6 let není možné, aby dřevina vykvetla a množila se semeny. Velkou výhodou Japonského topolu je, že po uříznutí pařez znovu obrůstá a proto se v případě pěstování na štěpku sází na 12-15 let a při pěstování na dřevo vydrží jeden pařez až 25 let. Po této době se již zhoršuje ekonomika výtěžnosti. Optimální přírůstky jsou zaznamenány při průměrné kvalitě půdy, v nadmořské výšce 250 - 650 metrů a srážkovém úhrnu okolo 500 mm za rok, což je prakticky většina plochy České republiky.

Roční přírůstek délky je 2,5 – 4 metry dle klimatických (voda, slunce) a půdních podmínek. Japonský topol snese zaplavení po dobu 50–60 dnů, proto je tedy vhodný i do záplavových oblastí, nebo podmáčených luk (sklizeň se provádí v zimě, kdy je půda zamrzlá). Japonský topol se nesmí vysazovat pouze v ekokoridorech, kde je sázení cizorodých dřevin a rostlin zakázáno. Japonské topoly je možné využít pro výsadby větrolamů nebo jako zvukolam mezi rušnými komunikacemi a obytnými zónami.

Předpisy a pravidla dovozu a pěstování některých rostlin

Informace o zákazech dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a do určitých chráněných zón vymezených na území EU.
http://eagri.cz/public/web/file/646238/_06_Priloha_VI.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640560/_03_Priloha_III.pdf

Informace o zvláštních a rovnocenných požadavcích, které musí při dovozu na území EU nebo při přemísťování na tomto území a při dovozu do určitých chráněných zón vymezených na území EU a při přemísťování v těchto zónách, splňovat určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty.
http://eagri.cz/public/web/file/646241/_07_Priloha_VII.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/640582/_14_Priloha_XIV.pdf

Informace o vysoce rizikových rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech.
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32018R2019
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/legislativa/legislativa-eu

Informace o výjimkách z požadavku na rostlinolékařské osvědčení pro malá množství určitých rostlin, s výjimkou rostlin určených k pěstování, a rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které jsou dováženy do EU jako součást osobního zavazadla cestujících a nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům.
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/dovoz-vyvoz/dovoz-ze-tretich-zemi

Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool