Cena: 0
#
#

Japonský topol novinky

strana:    ‹   1 ... 3 4 5 6 7 8 9    ›   
zavřít
16.03.2011 Sklizeň hektarové plantáže na štěpku

V severních Čechách byla sklizena více jak jeden hektar velká plantáž na dřevní štěpku. Byl zvolen způsob pokácení motorovou pilou a svoz vyvážecí soupravou na místo odvozu. Po té budou celé topoly seštěpkovány a odvezeny do elektrárny. Tento způsob štěpkování celých stromů má sice výhodu většího poměru dřevní hmoty oproti kůře, ale je poměrně značně finančně náročný. Proto doporučujeme kratší obmýtí po dvou až třech letech, kdy se dá sklizeň provádět řezačkou Krone, což je mnohonásobně výhodnější. Pařezy budou nyní opět obrůstat a další obmýtí je planováno po dvou letech. Více fotografií ze sklizené plantáže naleznete ve fotogalerii.

13.03.2011 Nefunkční Email

Vážení zákazníci, velice se omlouváme, ale v pátek a v sobotu 11-12.3. 2011 nám bohužel zkolabovala E-mailová schránka. Veškeré zprávy, které jste nám v těchto dnech posílali, nám nedorazily. Pokud jste od nás tedy cokoli potřebovali, prosíme o opětovné zaslání vašich zpráv. Ještě jednou se velice omlouváme za způsobené potíže.

zavřít
08.03.2011 Vyřezávání slabých výhonů při pěstování na dřevo

Při pěstování Japonských topolů na palivové dřevo je třeba nechat pařez alespoň 15-20 cm dlouhý. Během první sezóny po pokácení pařez opět obroste několika prýty.
Pokud chcete dále pokračovat v pěstování Japonského topolu na palivové dříví, je potřeba vybrat jeden, maximálně dva nejsilnější a nejrovnější prýty a všechny ostatní je potřeba odstranit. Odstranění slabých a nepotřebných prýtů můžete udělat dvěma způsoby. Můžete je ostřihat kleštěmi nebo ořezat motorovou pilou. Při ořezávání pilou musíte velice dávat pozor, abyste nepoškodili pařez nebo ponechané prýty, každá zbytečná oděrka je potencionální místo vniknutí parazitů a nemocí.
Ve fotogalerii můžete k tomuto tématu najít více fotografií.

zavřít
02.03.2011 Napsali o nás
Spolupracovali jsme s redakcí časopisu Blesk Hobby při tvorbě článku o rychle rostoucích stromech. Celý článek si můžete přečíst zde.
zavřít
27.02.2011 Plán vyzev SZIF 2011

SZIF ČR (státní fond životního prostředí České republiky) vydal harmonogram výzev žádostí o dotace pro rok 2011.

Jedná se především o

  • opatření III.1.1. (termín 7.6.2011 – 20.6.2011) a III.1.2. (termín 18.10.2011 – 31.10.2011), kde jsou začleněny bioplynové stanice, kotle na biomasu, kotelny na biomasu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, linky a lisy na tvarová biopaliva - pelety a brikety a další.

  • opatření I.1.1. (termín 7.6.2011 – 20.6.2011), kde mají být zařazeny rychle rostoucí dřeviny (zakládání plantáží) - s těmi se ovšem zatím nepočítá, je zde snaha přesvědčit ministra, aby k RRD do konce března podepsal pravidla, bez toho toto opatření nemůže být spuštěno

Harmonogram výzev si můžete stáhnout zde.
Podrobnější informace naleznete zde.
zavřít
27.02.2011 Seminář o Japonských topolech

Navštívili jsme seminář o Japonských topolech, jenž pořádala komora pěstitelů biomasy. Velmi vysoká účast zájemců o pěstování této výjimečné dřeviny a mnoho nových informací  o pěstování a ekonomice nás jen utvrdilo v našem snažení maximálně podporovat rozvoj pěstování Japonského topolu a ostatních rychle rostoucích dřevin. Velice dobře připravený seminář podpořený vepřovými hody a ukázkou mnoha strojů na výrobu dřevní štěpky byl zakončen prohlídkou tříleté plantáže Japonského topolu odrůdy J105. Tato tříletá plantáž, přestože dle slov přednášejícího, neměla ke svému růstu optimální podmínky, dorůstala do výšky cca 6-8 m a průměru  6-9 cm, což je velice dobrý průměr. Obrovský zájem jak malých pěstitelů Japonských topolů na polínka, tak velkých investorů zakládajících rozsáhlé plantáže na topolovou dřevní štěpku, jsou jasným důkazem dnešního trendu hledání alternativních ekonomičtějších a ekologičtějších zdrojů energie v oblasti obnovitelných zdrojů. Fotografie z naší návštěvy naleznete ve fotogalerii.

zavřít
26.01.2011 Nové fotografie z návštěvy Italské farmy

Ve fotogalerii v sekci Navštěvy plantáží jsme pro vás doplnili další fotografie z naší návštěvy Italské farmy. Na fotografiích je vidět jak zde vytápí celou administrativní budovu kotlem na dřevní štěpku z vypěstovaných Japonských topolů. Také můžete vidět další alternativy rychlerostoucích dřevin nebo rostlin pěstovaných na bioethanol.

zavřít
23.01.2011 Žádost o povolení výsadby Japonských topolů

Vážení zákazníci, vzhledem k měsíčnímu termínu na vyřízení žádosti o povolení pěstování Japonských topolů, je nyní nejvyšší čas se rozhodnout, zda Japonské topoly budete chtít pěstovat a co nejrychleji podat žádost na místní úřad životního prostředí. V případě, že se rozhodnete začít s pěstováním Japonských topolů letos na jaře, je potřeba vypracovat jednoduchý projekt a donést jej na místní úřad životního prostředí, kde by Vám jej měli do jednoho měsíce schválit. Pokud budete chtít s vaším projektem pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Podrobnější informace naleznete v sekci Dotace a dotační tituly.

zavřít
10.01.2011 Japonský topol - alternativa zemědělství
Na nejznámějším portálu Biom, zabývajícím se biomasou a alternativními zdroji energie, uveřejnili nový článek o výmladkových plantážích rychlerostoucích dřevin Japonských topolů a vrb. Autorem článku je Ing. Jan Weger z výzkumného ústavu Silva Taroucy. Ing. Jan Weger je považován za jednoho z největších odborníků na rychlerostoucí dřeviny v České republice. Ve zmíňeném článku naleznete základní výhody pěstování Japonských topolů, jejich historii pěstování v České republice a základní údaje o výtěžnosti a porovnání jednotlivých klonů. Více celý článek
zavřít
05.11.2010 Nová sekce kotle, krby a kamna
Představujeme Vám novou sekci, ve které Vám přiblížíme možnosti využití topolového dřeva a topolové štěpky přímo u Vás doma. Pohlížíme zde na Japonský topol především jako na zdroj levného palivového dříví a levné dřevní štěpky, kterou se sami vypěstujete a můžete jí spalovat v kotlých, krbech a kamnech a vytápět tak své domy.  Podrobnosti naleznete zde.
zavřít
03.11.2010 Testování nové sazečky Egedal Energy Planter
Navštívili jsme rakouskou farmu zabývající se pěstováním rychle rostoucích dřevin Japonského topolu a vrby především na dřevní štěpku (biomasu). Shlédli jsme plantáže pěstované ve velice podobných klimatických podmínkách jako u nás a byli jsme příjemně překvapeni velice dobrými výnosy a profesionalitou při pěstování. Součástí naší návštěvy byla i prezentace sazečky rychle rostoucích dřevin v prýtech Egedal Energy Planter. Jednalo se o dvouřádkovvou sazečku, která k sadbě používá celé prýty a ty sama následně stříhá na cca 20 cm dlouhé řízky, poté je zasadí a zavalí zeminou. V současné době vybíráme sazečku jenž bychom rádi zakoupili pro sadbu na příští rok a tato sazečka je jedním z adeptů. O technických parametrech Vás budeme informovat v samostatné sekci. Více fotografií z návštěvy naleznete ve fotogalerii.
10.10.2010 Nová sekce Dotace a dotační tituly pro zemědělce a pro pěstitele rychle rostoucích dřevin
Otevřeli jsme pro Vás novou sekci Dotace a dotační tytuly, ve které naleznete základní přehled poskytovaných dotací na pěstování Japonských topolů a ostatních rychle rostoucích dřevin. Také zde naleznete stručné informace o připravované dotaci na založení plantáže rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. A v neposletní řadě jsme pro Vás připravili základní postup při založení plantáží Japonských topolů. Informace v této sekci budeme průběžně doplňovat.
zavřít
06.10.2010 Ohlédnutí za sezónou 2010
Rok 2010 topolům příliš nepřál.

Vážení příznivci topolů, rok 2010 nebyl pro zemědělce  zrovna ideální a totéž se dá říci i o topolech. Letošní suché květnové počasí, vystřídané extrémními červencovými teplotami a následné dlouhé období dešťů, znamenali pro topoly v letošním roce poměrně malé přírůstky a to jak na dřevo a štěpku, tak v produkci matečnic.
A proto i vzhledem k obrovské poptávce sadbového materiálu, jak mezi drobnými pěstiteli, tak zejména mezi velkými investory (nad sto ha) předpokládáme, že sadby bude v příštím roce nedostatek. 
zavřít
28.09.2010 Natáčení pořadu Port o rychle rostoucích dřevinách
S našimi kolegy pěstujícími Japonské topoly panem Saglenou a panem Dušánkem jsme spolupracovali při natáčení týdeníku České televize Port o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských oborů. Tento velice zajímavý týdeník moderuje Dr. Michael Londesborough, který netradičím způsobem prozkoumává a ověřuje nejrůznější vědecké záhady a pokusy. Tento díl pojednává o využití a pěstování rychlerostoucích dřevin jako jsou Japonské topoly nebo vrby. Fotografie z natáčení naleznete ve fotogalerii. O termínu, kdy bude pořad vysílán, Vás budeme včas informovat.  
zavřít
17.09.2010 Návštěva italské šlechtitelské stanice Japonských topolů
Navštívili jsme italskou šlechtitelskou stanici, odkud pochází naše klony Japonských topolů. Farma Alasia Franco Vivai má s pěstováním a křížením Japonských topolů více než osmdesátiletou tradici a na jejich výsledcích je to opravdu znát. Samotná farma pěstuje Japonské topoly na cca 150 hektarech a jejich sadbovým materiálem je osázeno více než 12 000 hektarů. Po celém světě postupně sbírají semena všech druhů topolů a vzájemně je pak kříží, aby dosáhli požadovaných vlastností, rychlého růstu, hustoty dřevní hmoty, odolnosti proti chorobám atd. Díky propracovanému způsobu pěstování, soustavné likvidaci plevelů, zavlažování a příznivým klimatem dosahují neuvěřitelných přírůstků. Je jasné, že v našich klimatických podmínkách až takových úspěchů nedosáhneme, ale pokud se od nich poučíme, budou naše výsledky mnohem lepší. Postupně Vás budeme na našich stránkách seznamovat s nejnovějšími postupy a nápady, jenž povedou k zjednodušení pěstování a zvýšení výnosů. V Itálii jsme nafotili mnoho velice zajímavých fotografií a ty budeme průběžně zveřejňovat v naší fotogalerii.
zavřít
29.08.2010 Kořenáče jsou již k odběru
Vážení zákazníci

kořenáče pro letošní rok jsou připraveny k odběru. Zákazníky jenž mají kořenáče zarezervované, jsme již informovali. Ostatní prosíme, aby si sadbu objednali včas, neboť zásoby nejsou neomezené. K okamžitému odběru jsou připraveny vzrostlé kořenáče Japonského topolu odrůda AF8. Současně přjímáme objednávky na řízky a prýty pro jaro 2011.
zavřít
21.08.2010 První sklizeň dřevní štěpky (biomasy) řezačkou Krone v České republice
Dnes jsme s úspěchem odzkoušeli v Předním Arnoštově nedaleko Jevíčka první sklizeň dřevní štěpky pomocí řezačky Krone BIG X V8. Zkoušku jsme provedli na zkušební plantáži rychle rostoucí vrby a kromě malé komplikace s hlcením hmoty v podavači, kterou snadno odstraníme, byla zkouška velice úspěšná. Žací nože krájeli pruty velice snadno a čistě a nebude problém sklízet porost do průměru 7 cm. Fotografie naleznete ve fotogalerii. V případě, že vlastníte dvou až tří letou plantáž Japonských topolu, nebo vrby a chtěli by jste sklizeň dřevní štěpky u Vás na části vyzkoušet, popřípadě by jste chtěli zařídit kompletní sklizeň, neváhejte nás kontaktovat info@rychlerostoucitopol.cz , podrobnosti k zajištění sklizně naleznete zde.
zavřít
16.08.2010 Pravidelná kontrola státní rostlinolékařské správy
15.8. u nás provedla stání rostlinolékařská správa (SRS) pravidelnou kontrolu kvality našeho sadbového materiálu. SRS při této kontrole pravidelně posuzuje, zda sadbový materiál není napaden škudci, chorobami nebo jinými parazity. Po kompletní kontrole našich polí shledala náš sadbový materiál naprosto v pořádku a vydal nám pro tento a příští rok certifikát, jenž nás opravňuje prodávat sadbu v plném rozsahu a vydávat rostlinolékařské pasy. Více fotografií z návštěvy naleznete ve fotogalerii.
zavřít
04.08.2010 Zahájili jsme příjem objednávek sadbového materiálu na rok 2011
Zahájili jsme příjem objednávek na prýty, řízky a kořenáče. Vzhledem k tomu, že kompletní produkce veškerého sadbového materiálu vyprodokovaného v Čechách pravděpodobně nebude schopna pokrýt obrovskou poptávku zájemců o Japonské topoly, doporučujeme si sadbu včas zarezervovat. Informace o aktuálních cenách naleznete v cenících. V případě zájmu o naší sadbu nám zašlete objednávku a my vám požadovaný počet zarezervujeme.
zavřít
29.06.2010 Další služba - zařídíme Vám kompletní slizeň Japonského topolu na dřevní štěpku (biomasu)
Jak jsme již zmiňovali, připravujeme pro naše zákazníky komplexní servis pro sadbu, pěstování a sklizeň Japonského topolu. Součástí tohoto servisu je tedy i kompletní zařízení sklizně na dřevní štěpku. Pokud budete chtít, nemusíte ani přijet na pole a my vše kompletně zařídíme včetně odvozu k odběrateli. Více informací naleznete zde.
strana:    ‹   1 ... 3 4 5 6 7 8 9    ›   
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool