Cena: 0
#
#

Japonský topol novinky

strana:    ‹   1 2 3 4 5 6 7 8   
zavřít
23.01.2011 Žádost o povolení výsadby Japonských topolů

Vážení zákazníci, vzhledem k měsíčnímu termínu na vyřízení žádosti o povolení pěstování Japonských topolů, je nyní nejvyšší čas se rozhodnout, zda Japonské topoly budete chtít pěstovat a co nejrychleji podat žádost na místní úřad životního prostředí. V případě, že se rozhodnete začít s pěstováním Japonských topolů letos na jaře, je potřeba vypracovat jednoduchý projekt a donést jej na místní úřad životního prostředí, kde by Vám jej měli do jednoho měsíce schválit. Pokud budete chtít s vaším projektem pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Podrobnější informace naleznete v sekci Dotace a dotační tituly.

zavřít
10.01.2011 Japonský topol - alternativa zemědělství
Na nejznámějším portálu Biom, zabývajícím se biomasou a alternativními zdroji energie, uveřejnili nový článek o výmladkových plantážích rychlerostoucích dřevin Japonských topolů a vrb. Autorem článku je Ing. Jan Weger z výzkumného ústavu Silva Taroucy. Ing. Jan Weger je považován za jednoho z největších odborníků na rychlerostoucí dřeviny v České republice. Ve zmíňeném článku naleznete základní výhody pěstování Japonských topolů, jejich historii pěstování v České republice a základní údaje o výtěžnosti a porovnání jednotlivých klonů. Více celý článek
zavřít
05.11.2010 Nová sekce kotle, krby a kamna
Představujeme Vám novou sekci, ve které Vám přiblížíme možnosti využití topolového dřeva a topolové štěpky přímo u Vás doma. Pohlížíme zde na Japonský topol především jako na zdroj levného palivového dříví a levné dřevní štěpky, kterou se sami vypěstujete a můžete jí spalovat v kotlých, krbech a kamnech a vytápět tak své domy.  Podrobnosti naleznete zde.
zavřít
03.11.2010 Testování nové sazečky Egedal Energy Planter
Navštívili jsme rakouskou farmu zabývající se pěstováním rychle rostoucích dřevin Japonského topolu a vrby především na dřevní štěpku (biomasu). Shlédli jsme plantáže pěstované ve velice podobných klimatických podmínkách jako u nás a byli jsme příjemně překvapeni velice dobrými výnosy a profesionalitou při pěstování. Součástí naší návštěvy byla i prezentace sazečky rychle rostoucích dřevin v prýtech Egedal Energy Planter. Jednalo se o dvouřádkovvou sazečku, která k sadbě používá celé prýty a ty sama následně stříhá na cca 20 cm dlouhé řízky, poté je zasadí a zavalí zeminou. V současné době vybíráme sazečku jenž bychom rádi zakoupili pro sadbu na příští rok a tato sazečka je jedním z adeptů. O technických parametrech Vás budeme informovat v samostatné sekci. Více fotografií z návštěvy naleznete ve fotogalerii.
10.10.2010 Nová sekce Dotace a dotační tituly pro zemědělce a pro pěstitele rychle rostoucích dřevin
Otevřeli jsme pro Vás novou sekci Dotace a dotační tytuly, ve které naleznete základní přehled poskytovaných dotací na pěstování Japonských topolů a ostatních rychle rostoucích dřevin. Také zde naleznete stručné informace o připravované dotaci na založení plantáže rychle rostoucích dřevin pro energetické využití. A v neposletní řadě jsme pro Vás připravili základní postup při založení plantáží Japonských topolů. Informace v této sekci budeme průběžně doplňovat.
zavřít
06.10.2010 Ohlédnutí za sezónou 2010
Rok 2010 topolům příliš nepřál.

Vážení příznivci topolů, rok 2010 nebyl pro zemědělce  zrovna ideální a totéž se dá říci i o topolech. Letošní suché květnové počasí, vystřídané extrémními červencovými teplotami a následné dlouhé období dešťů, znamenali pro topoly v letošním roce poměrně malé přírůstky a to jak na dřevo a štěpku, tak v produkci matečnic.
A proto i vzhledem k obrovské poptávce sadbového materiálu, jak mezi drobnými pěstiteli, tak zejména mezi velkými investory (nad sto ha) předpokládáme, že sadby bude v příštím roce nedostatek. 
zavřít
28.09.2010 Natáčení pořadu Port o rychle rostoucích dřevinách
S našimi kolegy pěstujícími Japonské topoly panem Saglenou a panem Dušánkem jsme spolupracovali při natáčení týdeníku České televize Port o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských oborů. Tento velice zajímavý týdeník moderuje Dr. Michael Londesborough, který netradičím způsobem prozkoumává a ověřuje nejrůznější vědecké záhady a pokusy. Tento díl pojednává o využití a pěstování rychlerostoucích dřevin jako jsou Japonské topoly nebo vrby. Fotografie z natáčení naleznete ve fotogalerii. O termínu, kdy bude pořad vysílán, Vás budeme včas informovat.  
zavřít
17.09.2010 Návštěva italské šlechtitelské stanice Japonských topolů
Navštívili jsme italskou šlechtitelskou stanici, odkud pochází naše klony Japonských topolů. Farma Alasia Franco Vivai má s pěstováním a křížením Japonských topolů více než osmdesátiletou tradici a na jejich výsledcích je to opravdu znát. Samotná farma pěstuje Japonské topoly na cca 150 hektarech a jejich sadbovým materiálem je osázeno více než 12 000 hektarů. Po celém světě postupně sbírají semena všech druhů topolů a vzájemně je pak kříží, aby dosáhli požadovaných vlastností, rychlého růstu, hustoty dřevní hmoty, odolnosti proti chorobám atd. Díky propracovanému způsobu pěstování, soustavné likvidaci plevelů, zavlažování a příznivým klimatem dosahují neuvěřitelných přírůstků. Je jasné, že v našich klimatických podmínkách až takových úspěchů nedosáhneme, ale pokud se od nich poučíme, budou naše výsledky mnohem lepší. Postupně Vás budeme na našich stránkách seznamovat s nejnovějšími postupy a nápady, jenž povedou k zjednodušení pěstování a zvýšení výnosů. V Itálii jsme nafotili mnoho velice zajímavých fotografií a ty budeme průběžně zveřejňovat v naší fotogalerii.
zavřít
29.08.2010 Kořenáče jsou již k odběru
Vážení zákazníci

kořenáče pro letošní rok jsou připraveny k odběru. Zákazníky jenž mají kořenáče zarezervované, jsme již informovali. Ostatní prosíme, aby si sadbu objednali včas, neboť zásoby nejsou neomezené. K okamžitému odběru jsou připraveny vzrostlé kořenáče Japonského topolu odrůda AF8. Současně přjímáme objednávky na řízky a prýty pro jaro 2011.
zavřít
21.08.2010 První sklizeň dřevní štěpky (biomasy) řezačkou Krone v České republice
Dnes jsme s úspěchem odzkoušeli v Předním Arnoštově nedaleko Jevíčka první sklizeň dřevní štěpky pomocí řezačky Krone BIG X V8. Zkoušku jsme provedli na zkušební plantáži rychle rostoucí vrby a kromě malé komplikace s hlcením hmoty v podavači, kterou snadno odstraníme, byla zkouška velice úspěšná. Žací nože krájeli pruty velice snadno a čistě a nebude problém sklízet porost do průměru 7 cm. Fotografie naleznete ve fotogalerii. V případě, že vlastníte dvou až tří letou plantáž Japonských topolu, nebo vrby a chtěli by jste sklizeň dřevní štěpky u Vás na části vyzkoušet, popřípadě by jste chtěli zařídit kompletní sklizeň, neváhejte nás kontaktovat info@rychlerostoucitopol.cz , podrobnosti k zajištění sklizně naleznete zde.
zavřít
16.08.2010 Pravidelná kontrola státní rostlinolékařské správy
15.8. u nás provedla stání rostlinolékařská správa (SRS) pravidelnou kontrolu kvality našeho sadbového materiálu. SRS při této kontrole pravidelně posuzuje, zda sadbový materiál není napaden škudci, chorobami nebo jinými parazity. Po kompletní kontrole našich polí shledala náš sadbový materiál naprosto v pořádku a vydal nám pro tento a příští rok certifikát, jenž nás opravňuje prodávat sadbu v plném rozsahu a vydávat rostlinolékařské pasy. Více fotografií z návštěvy naleznete ve fotogalerii.
zavřít
04.08.2010 Zahájili jsme příjem objednávek sadbového materiálu na rok 2011
Zahájili jsme příjem objednávek na prýty, řízky a kořenáče. Vzhledem k tomu, že kompletní produkce veškerého sadbového materiálu vyprodokovaného v Čechách pravděpodobně nebude schopna pokrýt obrovskou poptávku zájemců o Japonské topoly, doporučujeme si sadbu včas zarezervovat. Informace o aktuálních cenách naleznete v cenících. V případě zájmu o naší sadbu nám zašlete objednávku a my vám požadovaný počet zarezervujeme.
zavřít
29.06.2010 Další služba - zařídíme Vám kompletní slizeň Japonského topolu na dřevní štěpku (biomasu)
Jak jsme již zmiňovali, připravujeme pro naše zákazníky komplexní servis pro sadbu, pěstování a sklizeň Japonského topolu. Součástí tohoto servisu je tedy i kompletní zařízení sklizně na dřevní štěpku. Pokud budete chtít, nemusíte ani přijet na pole a my vše kompletně zařídíme včetně odvozu k odběrateli. Více informací naleznete zde.
zavřít
27.06.2010 Nová služba pro naše zákazníky
V sekci naše nabídka jsme pro Vás připravili novou službu - zapůjčení sazečky, která je součástí komplexního servisu, jenž budeme nabízet našim zákazníkům.
Jedná se o jednořádkovou pásovou sazečku, s jejíž pomocí bylo letos v České republice zasázeno více než 35 hektarů plantáží Japonských topolů.
zavřít
23.06.2010 Návštěva komory pěstitelů biomasy
Navštívili jsme komoru pěstitelů biomasy v severních Čechách. Setkali jsme se se zakladatelem komory Petrem stříbrným a vzájemně jsme se podělili o dosavadní pěstitelské zkušenosti. Zároveň jsme projevili zájem o členství v komoře, abychom tak mohli společně podporovat rozvoj pěstování Japonského topolu v Čechách. Velice rádi jsme naslouchali dlouholetým zkušenostem s pěstováním Japonských topolů a porovnávali jsme je s našimi.
Při návštěvě plantáže pana Dočekala, druhého ze zakladatelů komory, jsme se setkali jak s panem Dočekalem, tak s panem Kašpárkem, kteří se významnou měrou podílejí na osvětě o Japonském topolu.
Všem přítomným jsme nabídli naše služby týkající se mechanizace sadby a sklízení Japonského topolu na dřevní štěpku. Vzhledem k několika velkým potencionálním zákazníkům jejichž plochy by bylo velice složité osázet ručně, jsme se předběžně dohodli na další budoucí spolupráci. Velice jsme obdivovali víceleté plantáže z nichž dýchala rychlost s jakou Japonský topol přirůstá a mohli jsme porovnat meziroční přírůstky mezi jednotlivými plantážemi. Fotografie ze setkání naleznete ve fotogalerii.
zavřít
31.05.2010 Kontrola experimentálního pole z Itálie
Dnes nás navštívili zástupci Italské farmy, s níž spolupracujeme při testování nových odrůd na našem experimentálním poli. Společně s panem Saglenou, který s námi na tomto projektu spolupracuje, jsme jim představili první výsledky jednotlivých odrůd. Italští zástupci byli s dosavadními výsledky spokojeni a společně jsme si vyměnili mnoho zkušeností a rozebrali některé rozdílnosti v pěstování Japonských topolů u nás a v Itálii. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.
zavřít
29.05.2010 Zahájen příjem objednávek na kořenáče
Zahájili jsme příjem objednávek na kořenáče pro rok 2010-2011. Budou k dodání cca koncem července 2010. Kořenáče jsou vzrostlé sazenice v květináčích vysoké okolo jednoho metru a mají průměr okolo deseti milimetrů. Kořenáče mají výhodu, že je lze sázet prakticky celý rok. Objednávky zasílejte na náš mail. Více informací o kořenáčích najdete zde.
zavřít
23.05.2010 Stále přijímáme objednávky sadby pro rok 2010. Řízky jsou ještě skladem.
Máte pořád možnost objednat sadbu pro rok 2010 v podobě řízků. Stále přijímáme objednávky. Při současném příznivém (deštivém) počasí je možné řízky sázet do poloviny června. Rostliny sice nebudou mít v tomto roce takové přírůstky jako sázené v dubnu, ale do příštího roku budou dokonale zakořeněné a od jara porostou v plné síle. V případě zájmu o sadbu nás neváhejte kontaktovat.
zavřít
09.05.2010 Sadba experimentálního pole
Dne 9.5.2010 jsme společně s panem Saglenou osázeli experimentální pole. Testujeme zde v našich klimatických podmínkách dvanáct nových odrůd. Všechny odrůdy budou pečlivě sledovány a na podzim už budeme mít první představu, která odrůda má v našich podmínkách nejvyšší přírůstky. Srovnávací test nových odrůd potrvá pět let, z testu vyplynou relevantní výsledky výtěžnosti jednotlivých odrůd. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.
zavřít
14.04.2010 Naše sadba jednořádkovou poloautomatickou sazečkou.
Prvního dubna jsme jako první mohli otestovat novou sazečku na sadbu řízků. Na rozdíl od ručního sázení je to velice jednoduchá a poměrně rychlá varianta. S touto sazečkou se dá osázet cca 3 Ha za den ve třech lidech. Více informací naleznete v sekci mechanizace a fotografie ve fotogalerii.
strana:    ‹   1 2 3 4 5 6 7 8   
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool