Cena: 0
#
#

Japonský topol diskování a smykování

02.09.2016

Jak už jsme mnohokrát psali udržení plantáže pokud možno úplně bez plevelů je zásadní podmínka k bezproblémovému a rychlému růstu Japonských topolů. My se v tomto ohledu snažíme jít všem pěstitelům příkladem.

Plantáž jenž jsme osázeli letos na jaře řízky, jsme diskovali celkem třikrát a na konci léta jsme řady ještě projeli smykem, abychom vše zarovnali, rozdrtili nadělané hroudy a přihrnuli půdu k rostlinám. Vzhledem k absenci plevelů a poměrně příznivému počasí dosáhle letošní plantáž přírůstky od 1,5 do 2,5 metru což je krásné. No posuďte sami jak se vám líbí takto ošetřená plantáž :-)


zavřít<
zavřít<
zavřít<
zavřít<
zavřít<
zavřít<
zavřít<
zavřít<

Zpět na seznam
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool